Televisie Drama

Drama is een genre van verhalende fictie in de film- en televisiewereld dat eerder serieus dan komisch van toon is. Deze vorm van drama wordt soms aangeduid met extra labels die een bepaald supergenre, macrogenre of micro-genre aanduiden, zoals soapopera (operadrama), politiedrama (politiedrama), politiek drama, juridisch drama, historisch drama, huiselijk drama, tienerdrama, en komediedrama (dramedy). Deze termen duiden gewoonlijk op een specifieke plaats of een specifiek onderwerp, of voorzien de normaal gesproken serieuze toon van een drama van kenmerken die een breder spectrum van emoties stimuleren.

In de ruimste zin van het woord zijn alle vormen van film of televisie waarin fictieve verhaallijnen voorkomen, soorten drama als ze worden verteld door acteurs die personages uitbeelden (mimesis). Drama is in deze ruime betekenis een modus die los staat van romans, korte verhalen, verhalende poëzie, en liederen. “Drama” in het theater was een soort toneelstuk dat noch een komedie noch een tragedie was vóór de opkomst van film en televisie. De film- en televisie-industrie, alsmede de filmacademici, hebben deze engere definitie overgenomen. De term “radiodrama” is in beide betekenissen gebruikt: oorspronkelijk was hij bedoeld om een live-uitzending aan te duiden, maar hij is ook gebruikt om het hogere en diepere segment van de radiodramatische productie aan te duiden.

Drama in de familie

In de Screenwriters Taxonomy, een macro-genre. Veel van de hoofdpersonen in deze films zijn familie van elkaar, en de plot draait om hoe de hele familie omgaat met een grote tegenslag. Family Drama is onderverdeeld in vier subgenres: Familieband, Familievete, Familieverlies, en Familiebreuk.

Romantische drama’s

Romantische drama’s zijn films met kernthema’s die onze opvattingen over de liefde bevestigen (bijv. “liefde op het eerste gezicht”, “liefde overwint alles” of “er is iemand voor iedereen”); de plot concentreert zich meestal rond personages die verliefd worden (en weer worden). Romantische drama’s zijn onder andere Annie Hall (1977), Carol (2015), Her (2013), La La Land (2016), en The Notebook (2004).