Stichting Samen in Beeld heeft ook de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

Daarvoor moeten de onderstaande gegevens op onze site beschikbaar zijn. Indien u nog meer vragen heeft kunt u contact opnemen met Carin van de Wal, projectleider

 1. Het beleidsplan (dat kunt u hier kunt downloaden, er zal een nieuw venster openen)
 2. De bestuursleden van stichting Samen in Beeld TV zijn;
  Jan van Duinen – voorzitter
  Piet Smit – secretaris
  Astrid Lamein – Koehoorn – penningmeester
  Govert Tromp – bestuurslid
  Hans Duijneveld – bestuurslid
 3. De stichting heeft ten doel:
  a. het bevorderen van het welzijn van ouderen en het verminderen van gevoelens van eenzaamheid onder ouderen;
 4. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
 5. Het beloningsbeleid voor de bestuursleden: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Het RSIN nummer van de stichting is: 855637171